1. Skladujte nádobu s lepidlem při optimální teplotě, vyvarujte se skladování lepidla

    ve vyšších teplotách jak 49°C a nižší než 0°C.  Produkty skladujte v chladných, suchých

    a dobře odvětrávaných prostorech.


2. Postupujte vždy odborně při přípravě tlakové nádoby k práci:

    a) našroubujte tlakovou hadici k ventilu na tlakové nádobě

    b) našroubujte aplikační pistoli k ventilu tlakové hadice

    c) povolte hlavní uzávěr ventilu tlakové nádoby


3. Při aplikaci dodržujte vzdálenost pistole od stříkané plochy cca 15 - 25 cm.

    Nanášejte lepidlo rovnoměrně na dílec.


4. Vždy pamatujte na to, že ideální kvalita spojení materiálů kontaktním lepidlem bude

    při pokrytí min. 80% až 100% plochy nástřiku.


5. Materiál můžete spojit nejdříve za 2 minuty od nanesení kontaktního lepidla.


6. Materiál přitlačte k lepenému podkladu a přítlačným válečkem dotlačte lepené materiály

    k sobě.


7. Nyní můžete slepený materiál již opracovat na požadovaný rozměr, případné  nečistoty

    lepidla očistěte čistícím prostředkem CCAR Citrus IDEAL.


8. Upozornění!

    - nikdy neodklánějte aplikační pistoli při aplikaci lepidla mimo stříkaný prostor

    - nezavírejte hlavní uzávěr tlakové nádoby, která již je aktivována

    - neodpojujte tlakovou hadici od tlakové nádoby pokud není zcela prázdná.

Postup při lepení

(C) 2017  KONTAKTNI-LEPIDLO.cz, Všechna práva vyhrazena.

ÚVOD  - OBJEDNÁVKA   |     LEPIDLA    |      POSTUP PŘI LEPENÍ     |      KONTAKT

KONTAKTNI LEPIDLO KONTAKTNI LEPIDLO KONTAKTNI LEPIDLO KONTAKTNI LEPIDLO